Medisinsk utredning

Kontakt oss

Hjerteutredning

Eldre dyr får ofte redusert hjertefunksjon, enten på grunn av svekkelse av hjertemuskulaturen eller feil på hjerteklaffene. Tidlig diagnostikk av hjertesvikt er gunstig, ettersom det da er mye lettere å behandle og kontrollere tilstanden.

Ta kontakt med oss for hjerteutredning dersom hunden er begynt å hoste om natta, har nedsatt ork eller er begynt å bli stor i buken.

Blodprøver

Våre moderne blodanalysemaskiner produserer over 30 ulike blodverdier i løpet av 15min. Dette er med på å sikre diagnosen og følge utviklingen av ulike sykdomstistander. I tillegg til hematologiske og klinisk-kjemiske analyser utfører vi også de fleste aktuelle serologiske hurtigtester på hund og katt.

Allergiutredning

Kløe og eksem er vanlige hudproblemer hos både hund og katt, og kan ha mange årsaker. Vi anbefaler deg derfor alltid å bestille time for en grundig gjennomgang av dyret, samt foring, miljø og stell. Dette inkluderer ofte prøvetaking av hud og blod. Som regel bør et hudproblem inn til kontroll 1-2 ganger for å vurdere effekten av behandlingen.

Allergiske hudproblemer skyldes inntak av allergener, enten gjennom foret eller via luftveiene. Luftveisallergener er ofte pollen, husstøv, støvmidd og muggsoppsporer. Antistoffer mot disse kan påvises ved blodprøve, som sendes videre til et allergilaboratorium.

Ved mistanke om forallergi har vi meget god erfaring med Specific`s hypoallergene diettfor, som dyret bør stå på i minst 2 måneder før effekt vurderes.

Huden er ofte irritert ved allergi, og den blir derfor lett infisert med bakterier. Det er derfor ofte nødvendig å sette dyret på en antibiotikakur i minimum 3 uker før hunden kommer inn til kontroll.

Indremedisinsk utredning

Av og til kan en syk hund eller en syk katt ha forandringer i indre organer som kan forklare symptomer som vekttap, forøket drikkelyst eller generell slapphet. For å finne ut av dette kan vi supplere en grundig undersøkelse av dyret ditt med prøve av blod, urin, ultralydundersøkelse eller røntgen av buk og brysthule. Dette hjelper oss i å stille en riktig diagnose, slik at vi kan vurdere videre behandling og prognose.
Vi anbefaler at du bestiller time for dette, og at du eventuelt tar med en urinprøve.